Onze school

Welkom

Van harte welkom in onze school. Kom je naar de kleuterschool, dan wensen we je een boeiende ontdekkingsreis toe. Je kan je met je vriendjes uitleven in spel en creativiteit, je kan leren en ontdekken hoe heerlijk onze wereld is. 

Foto Onthaalbrochure

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Je kan leren lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer.

Ben je nieuw ergens in onze lagere school, dan vraagt het wel even tijd om je aan te passen, maar je klasgenoten en de leerkrachten zijn er om je te helpen.

Wij wensen in ieder geval, elk van jullie, een leuke en fijne schoolloopbaan toe! Om jou en je ouders wat wegwijs te maken geven we in deze informatiebrochure wat uitleg over de school.

De eigenheid van onze school

Ouders die kiezen voor een katholieke dialoogschool geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. 

Hierbij leggen wij de klemtoon op ons schooleigen opvoedingsproject waarbij wij SAMEN werken aan een school waar: 

 • respect geen hol woord is                                    
 • iedereen meebouwt aan eerlijkheid                   
 • iedereen belangrijk is                                            
 • creativiteit geen saai woord is
 • soepele communicatie leidt tot een intense samenwerking
 • christelijke waarden worden voorgeleefd en meegegeven
 • het naleven van afspraken een vlotte kennisoverdracht mogelijk maakt- ouders echte partners zijn 
 • we samen school maken
 • iedereen elkaar een warm hart toedraagt 

Het hoofddoel van onze school is dat elk kind zich evenwichtig en veelzijdig kan ontplooien. Wij proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat alle kinderen zich thuis voelen in onze school en dat ze graag komen. Want een positief en veilig school- en klasklimaat is noodzakelijk om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid te komen. We trachten voldoende kansen aan te bieden om zo de onderliggende doelen bij alle kinderen te realiseren! 

Uurregeling

De school is open van 7:15 tot 17:45 De lessen beginnen stipt om 8:30 en eindigen om 15:30, op woensdag eindigen de lessen om 12:05.

De middagpauze loopt van 11:40 tot 13:10. Kinderen kunnen ‘s middag thuis gaan eten. Je haalt ze dan op om 11:40, ze komen terug naar school vanaf 12:55

Een kwartier voor de lessen beginnen, worden de kinderen op de speelplaats toegelaten. Dat is dus om 8:15 uur en om 12:55 uur.

De ouders die hun kinderen naar de school begeleiden brengen hen tot aan de eerste deur. Aan de tweede deur worden ze opgewacht door een leerkracht. Kinderen die te vroeg zijn, worden doorverwezen naar de voorbewaking. 

Bij het einde van de schooltijd worden de kleuters afgehaald op de speelplaats. De kleuterjuffen laten de kleuters pas gaan als er iemand hen komt ophalen. Kleuters die niet tijdig (kunnen) worden afgehaald, gaan naar de nabewaking. Kinderen van de lagere school komen in rij naar buiten. Wanneer er niemand is om hen af te halen, gaan ze terug naar de speelplaats.

Speeltijden

Zowel tijdens als na de voormiddag- en de namiddagspeeltijd hebben de kinderen gelegenheid tot drinken. Om de gezondheid van de kinderen te stimuleren opteren wij voor water. Alle leerlingen brengen een heen-en-weerflesje mee met hun naam op. 

De lagere schoolkinderen brengen voor de speeltijd liefst een stuk fruit mee. Vermijd snoep of chocoladekoeken a.u.b.

De kleuters krijgen elke voormiddag fruit of groenten en elke namiddag een koek. Ofwel geeft u dit zélf mee, ofwel gebeurt dit via de fruitkaart van de juf. U krijgt hiervoor een instapbriefje. 

Refter

Onze school organiseert middagtoezicht voor kinderen die tijdens de middagpauze niet naar huis gaan. De bijdrage daarvoor wordt bepaald door het schoolbestuur en vindt u terug in het schoolreglement.

Voor de kinderen die blijven eten gelden volgende afspraken:

 • De kinderen brengen hun eten mee in een brooddoos waarop hun naam staat.
 • De kinderen krijgen in de refter melk, chocomelk, thee of warm water voor soep.
 • Voor kleuters wordt fruit vooraf geschild en in een doosje verpakt.
 • Geef de kinderen zo weinig mogelijk mee in folie e.d. Zo vermijden we afval. 
 • Geef uw kind mee wat hij normaal gezien thuis ook eet.

Voor-, middag- en nabewaking

De kinderopvang tijdens de voor- en nabewaking wordt aangeboden door de KIOS vzw. 

 • De voorbewaking is elke schooldag van 7:15 uur tot 8:15 uur.
 • De nabewaking is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:45 uur tot 17:45 uur.
 • Woensdag is er nabewaking tot 13 uur, die wordt door de school zelf geregeld. 

De kostprijs voor deze opvang bedraagt € 2,00 voor het eerste uur, nadien is het € 1,00 per begonnen half uur. Meer informatie vindt u in het reglement van de KIOS vzw.

Kijkmoment instapkleuters

Voor de nieuwe kleuters van 2,5 jaar voorziet de school een kijkmoment op de laatste school-maandag vóór de instapdatum. Je mag dan tussen 13:10 uur en 14:00 uur met je kleuter eens komen kijken in de klas. Zo kan je ook nog even kennismaken met de juf en krijgt u de praktische punten mee van de kleuterschool. Voor kleuters die op 1 september instappen is deze regeling niet van toepassing. Die worden op 1 september gewoon om 8:30 uur op school verwacht.

Schoolreglement en Brochures

Scroll naar boven